haksız tahrik

 T.C YARGITAY 1.Ceza Dairesi Esas: 2017/ 2510

Karar: 2019 / 1406 Karar Tarihi: 06.03.2019

" ilk haksız hareket sanık ... ile onun yanında yer alan sanık ...’den kaynaklandığından bu durumda da haksız tahrikte dengenin sanık lehine bozulmadığı anlaşılmakla, oluşa ve dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçe ile yanılgılı değerlendirme sonucu uygulama yeri bulunmayan TCK'nin 29. maddesinin uygulanması suretiyle sanık hakkında eksik ceza tayini, bozmayı gerektirmiş olup, o yer Cumhuriyet savcısı ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA..."

 T.C YARGITAY 1.Ceza Dairesi Esas: 2018/ 4111

Karar: 2019 / 4327 Karar Tarihi: 15.10.2019

"...İki grup arasında iki aşamalı olarak meydana gelen tartışma ve kavgalarda, her iki gruptan kaynaklanan haksız hareketlerin varlığı, sanık ... mağdurların suçlayıcı beyanları nazara alınarak, karşılıklı haksız hareketlerin ayrı ayrı belirlenip, şüpheli haller sanık lehine yorumlanarak, ilk haksız hareketin hangi taraftan kaynaklandığı, etki tepki oranları ile haksız tahrikte dengenin sanık lehine bozulup bozulmadığının değerlendirilmesi suretiyle, bu konudaki talepleri karşılayacak şekilde sanık ... hakkında TCK'nin 29. maddesi uyarınca haksız tahrik indirimi uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılması gerekirken, eksik inceleme ve tartışma ile yazılı şekilde hükümler kurulması, bozmayı gerektirmiş olup  katılanlar ......vekili, katılan Bakanlık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak, BOZULMASINA,.."

 T.C YARGITAY 1.Ceza Dairesi Esas: 2019/ 1026

Karar: 2019 / 2929 Karar Tarihi: 21.05.2019

 "...a2- Sanık ...'ın, katılan ...'ye hakaret etmesi ve ...nin bu durumu babası...'a anlatması neticesinde tahrike kapılan katılanlar... ve babası...'ın tepki göstermesi ve sonrasında çıkan kavga sonucu katılanların yaralandığı olayda, ilk haksız hareketin sanık ...'dan kaynaklanması ve tahrikte dengenin de sanık lehine bozulmadığının anlaşılması karşısında, sanık ... hakkında hüküm kurulurken haksız tahrik indirimi uygulanması suretiyle eksik ceza tayini,

b) Sanık ... hakkında katılan ...'ye yönelik hakaret suçundan kurulan beraat hükmünün incelenmesinde; Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanık ...'ın katılan ...'ye yönelik erkek erkeğe ilişki yaşadığını ima eder biçimde hakaret boyutunda sözler söylediği, katılan ...'nin bu durumu babası...'a aktarması üzerine kahvehanede ve akabinde tarafların evlerinin önünde kavga meydana geldiği anlaşılan olayda, sanık ...'ın katılan ...'ye yönelik hakaret suçundan cezalandırılması yerine yazılı biçimde beraatine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafi ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA..."

 T.C YARGITAY 1.Ceza Dairesi Esas: 2018/ 5190

Karar: 2019 / 1257 Karar Tarihi: 04.03.2019

 "...sanığın maktulün kendisine hakaret küfür ettiğine yönelik savunmasının hiçbir tanık tarafından doğrulanmadığının soruşturma beyanlarıyla sabit olması karşısında, yasal koşulları oluşmadığı halde sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 29. maddesi uyarınca haksız tahrik indirimi yapılarak eksik ceza tayini, bozmayı gerektirmiş, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA.."


 T.C YARGITAY 1.Ceza Dairesi Esas: 2017/ 2510

Karar: 2019 / 1406 Karar Tarihi: 06.03.2019

 Kabule ve dosya kapsamına göre de; olay günü ilk olarak sanık ...’ın mağdur ...’ü ateşli silah ile öldürmeye teşebbüs ettiği, yaklaşık 10-15 dakika sonra da sanık ...’in bu durumu duyarak evinden aldığı av tüfeği ile sanık ...’e ateş ederek kasten öldürmeye teşebbüs ettiği olayda, sanık ...’in olay öncesi ilk haksız eylemi başlatan sanık ...’ın yanında yer alarak daha önceki anlaşmazlıklarında mağdur ...’ün yanında yer alan mağdur ...’ü av tüfeği ile kasten öldürmeye teşebbüs ettiği, sanık ...’in saldırısına mağdur ... tarafından tepki gösterilmiş olsa bile, ilk haksız hareket sanık ... ile onun yanında yer alan sanık ...’den kaynaklandığından bu durumda da haksız tahrikte dengenin sanık lehine bozulmadığı anlaşılmakla, oluşa ve dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçe ile yanılgılı değerlendirme sonucu uygulama yeri bulunmayan TCK'nin 29. maddesinin uygulanması suretiyle sanık hakkında eksik ceza tayini,


 T.C YARGITAY 1.Ceza Dairesi Esas: 2018/ 869

Karar: 2018 / 2990 Karar Tarihi: 25.06.2018

 "...Mağdurun, olaydan bir süre önce sanığın kardeşine yönelik silahla ateş etmek suretiyle öldürmeye teşebbüs fiili gerçekleştirmesi sanık yönünden haksız tahrik sebebi olarak kabul edilse de, bu olayın üzerinden geçen süre ve bu süre içerisinde sanığın mağdura yönelik farklı tarihlerde 2 kez tehdit suçunu işlemesi karşısında, haksız tahrikte etki ve tepki arasındaki dengenin sanık aleyhine, mağdur lehine bozulduğu, bu nedenle sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmaksızın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde şartları oluşmadığı halde haksız tahrik hükümlerinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini, bozmayı gerektirmiş olup, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısı ile katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA..."


 T.C YARGITAY 1.Ceza Dairesi Esas: 2014/ 450

Karar: 2014 / 2606 Karar Tarihi: 22.04.2014

 "...maktulden sanığa yönelen hukukça kabul edilebilir haksız tahrik oluşturan söz ve davranış bulunmadığı halde haksız tahrik hükümlerinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayin edilmesi, Karar ve sonuç: Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin, katılanlar vekilinin ve Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, re’sen de temyize tabi hükmün CMUK.nun 321. maddesi uyarınca tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA,.."