Çalışma Alanlarımız

Faydalı Makaleler

KİRA VE YENİ MALİK (TAHLİYE )

KİRA VE YENİ MALİK (TAHLİYE )

T.C YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 17081

Karar: 2018 / 175 Karar Tarihi: 16.01.2018

 "...Konut ya da çatılı işyeri niteliğindeki bir taşınmazı iktisap eden kimse dilerse eski malik ile kiracı arasında yapılmış sözleşmeye day...

haksız tahrik

haksız tahrik

 T.C YARGITAY 1.Ceza Dairesi Esas: 2017/ 2510

Karar: 2019 / 1406 Karar Tarihi: 06.03.2019

" ilk haksız hareket sanık ... ile onun yanında ye...

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR

  1. Bir suçun varlığı incelenirken suçun tüm unsurları bakımından değerlendirilmesi gerekmektedir. Yani suçun maddi unsurları, manevi unsurları, hukuka aykırılık unsurları, nitelikli ha...
DEVRE MÜLK TATİL SÖZLEŞMELERİ

DEVRE MÜLK TATİL SÖZLEŞMELERİ

AFYONKARAHİSAR GAZLIGÖL DEVRE TATİL SİSTEMLERİ VE UYGULAMADA YAŞANAN HUKUKSAL PROBLEMLER


Dünya turizm sektöründe “Timeshare” olarak adlandırılan ve son yıllarda önemli bir yükseliş göstererek turizm sektörünün yeni ve dinamik bir ...

ANLAŞMALI BOŞANMA

ANLAŞMALI BOŞANMA

ANLAŞMALI BOŞANMA ŞARTLARI

1- Eşlerin  en az bir yıl evli kalmış olmaları gerekmektedir.

(Bir yıldan...

ŞUFA HAKKI- FİİLİ TAKSİM

ŞUFA HAKKI- FİİLİ TAKSİM

Mirascılardan/paydaşlardan birinin payını 3. kişiye satması durumunda diğer paydaşların şufa hakkını kullanması için  gayrimekulün fiilen taksim edilmemiş olması gerekir. Bir taşınmaz da ön alım hakkının kullanıl...

GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI

GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI

 Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak suçu yönünden yasal mevzuatın incelenmesi ve turistik kolaylıklar kapsamında yapılacak geçici ithalatın düz...

1. YARGI PAKETİ 7188 SAYILI YASA

1. YARGI PAKETİ 7188 SAYILI YASA

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7188

 Kabul Tarihi: 17/10/2019      

MADDE 1- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (...

UZLAŞTIRMA KAPSAMINA GİREN SUÇLAR

UZLAŞTIRMA KAPSAMINA GİREN SUÇLAR

-Kasten Yaralama Suçu (TCK m. 86, fıkra hariç) 

-Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi (TCK m. 88)

-Taksirle Yaralama Suçu (TCK m. 89) 

-Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötül...

KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL

KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL

KONUT DOKUNULMAZLIĞI SUÇU  UZLAŞMA SUÇU UZLAŞTIRMA KAPSAMINA ALINMIŞTIR. KONUYA İLİŞKİN YARGGITAY KARARI AŞAĞIDADIR.

YARGITAY KARARI

SUÇ : K...

İNFAZIN ERTELENMESİ

İNFAZIN ERTELENMESİ

Müvekkilimizin çocukları .......  ve ...............cezasının ani infazı nedeniyle çok büyük çöküntü yaşayacaktır. ÇOCUK ...............YENİ OKULLUNA UYUM SAĞLAMA VE ALIŞMA SÜRECİNDEDİR. YAŞ İTİBARİYLE HER İKİ ÇO...

EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA ŞARTLARI

EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA ŞARTLARI

-Söz konusu TCK 236/2-e hükmü şu şekildedir: "Aşağıdaki FİİLLERİN HİLELİ OLARAK YAPILMASI HALİNDE, EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRILMIŞ SAYILIR:

Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kar...

Görüş ve Fikirlerinizi Bizimle Paylaşın