TAHLİYE BAŞVURUSU ( 7188 SAYILI YASAYA GÖRE )

                                                                                                                                                      İNFAZIN DURDURULMASI TALEPLİDİR.


......................................  ASLİYE  CEZA MAHKEMESİ'NE YEREL MAHKEME DOSYA NO :.............Asliye  Ceza Mahkemesi  ................................... E-K


BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ  : .................... Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi . Ceza Dairesi ...............................................E-K.


HÜKÜMLÜ SANIK                        : 


TALEP                                              : 24.10.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olan yasanın şahsım açısında  tatbiki ,  infazın durdurulmasına ve  kesinleşme şerhinin kaldırılması ile dosyanın temyiz incelemesi için yargıtaya gönderilmesi talebidir.


A Ç I K L A M A L A R  :


1-....................................................... mahkemesinin .................  e-k saylı kararı ile 

şahsım .......  ay hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Yerel mahkemenin  bu kararı istinaf edilmiş ise de iş bu karar  Konya Bölge Adliye Mahkeme.... Ceza Dairesi ........................E-K   sayılı ilamı ile ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır.

2-24 EKİM 2019 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN YASANIN ŞAHSIMA TATBİKİ İLE  KESİNLEŞME ŞERHİNİN KALDIRILMASINI VE İNFAZIN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİNİ TALEP ETME ZARURETİ HASIL OLMUŞTUR. 


3-Hakkımda verilen kararı istinaf dilekçemdeki gerekçelerle temyiz ediyoruz.


SONUÇ VE İSTEM :

 24 EKİM 2019 TAHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN  VE  LEHİME HÜKÜMLER İÇEREN YASANIN ŞAHSIM AÇISINDAN TATBİKİ İLE ÖNCELİKLE KESİNLEŞME ŞERHİNİN KALDIRILMASI  VE  İNFAZIN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ SONRA DOSYANIN TEMYİZ İNCELEMESİ İÇİN YARGITAYA GÖNDERİLMESİNİ ARZ VE TALEP EDERİM.

25.10.2019


Sanık